COP26-toppmötet inleddes formellt med att 200 länder samlades för att diskutera åtgärder för att skydda och återställa ekosystem. Hisense är drivet av grön teknik och fortsätter att integrera miljöskyddsinitiativ i alla aspekter av tillverkningen, leveranskedjan och utvecklingen av energibesparande produkter.

Grönare teknologi

Sedan 2018 har Hisense minskat HFC-245fa genom teknisk innovation, reformerat sin kylskåpsproduktion med skumteknik och reducerat utsläppen av växthusgaser. Resultatet är cirka 5847,3 ton mindre CO2-utsläpp. Under 2021 hyllade dessutom FN:s utvecklingsprogram (UNDP) teknologin offentligt som en ekoledare inom kylskåpsindustrin.

Större energibesparing

Hisense har nu sänkt strömförbrukningen för en 100-tums Laser-tv till runt 250 watt, medan LCD-tv:n i samma storlek har en strömförbrukning på över 800 watt. I framtiden kommer Hisense att minska energiförbrukningen för 100-tums laser-tv till under 200 watt.

Hållbar tillverkning

Hisense följer strikt principerna för energibesparing och miljöskydd i alla skeden, från val av råmaterial till produktion och bearbetning. När Hisense till exempel tillverkar en ny serie tv-apparater, optimeras tv:ns totala värmeavledningssystem, tjockleken på bakstycket på tv:n minskas och 4 626 ton plast sparas varje år, vilket motsvarar att minska användningen av 514 miljoner plastpåsar.

CNBC hade tillsammans med COP26-konferensen CNBC ESG Council, ett möte där VD:arna för världens mest framstående företag deltog och diskuterade. Hisenses VD Jia Shaoqian, medlem i CNBC ESG Council, delade i förväg sina insikter och åtgärder om teknisk innovation och hållbar utveckling med en global publik.

Jia sa även att, vi som ett företag med socialt inflytande och ansvar, alltid bör fokusera på ESG, miljömedvetenhet, hälsa, låg energiförbrukning och miljöskydd, samtidigt som vi, utan att offra miljön, uppnår hållbarhet utveckling med grönare, hälsosammare och lägre energiförbrukning samt bättre miljöskydd. Hållbar utveckling är en långsiktig strävan för Hisense. Internt följer Hisense ett långsiktigt initiativ för att skapa en bättre miljö för företag och anställda. Externt uppfyller vi miljöskydd och socialt ansvar för att säkerställa att både konsumenternas rättigheter och världsmiljön skyddas.