Hisense Arkiverat: A6G – 2021 model

Hoppa till

Användarmanualer & nedladdningar

FAQs

 • Var hittar jag serienumret?

  Serienumret kan hittas på baksidan av tv:n på ett litet vitt klistermärke under streckkoden. Om du inte kan komma åt bakom tv:n kan du också hitta det på lådan som tv:n kom i. Om detta inte heller är möjligt kan vissa återförsäljare hitta serienummer, så du kan alltid testa kundtjänstnummer till återförsäljaren där du köpte tv: n.

 • Hur skyddar jag min data om jag säljer eller gör mig av med min tv?

  Utför en fabriksåterställning för att rensa tv:ns inställningar. Detta tar bort och raderar all lagrad data på tv:n. För att göra detta använder du helt enkelt fjärrkontrollen och går till Inställningar – System – Om tv – Återställ till fabriksstandard.

 • Om min tv skickas till reparation, kommer mina data att skyddas?

  Våra tekniker följer dataskyddslagarna fullt ut. Om du ändå är orolig kan du enkelt utföra en fabriksåterställning på din tv innan den hämtas för reparation. För att göra detta använder du helt enkelt fjärrkontrollen och går till Inställningar – System – Om tv – Återställ till fabriksstandard. 

   

  Se vår integritetspolicy för ytterligare information.

 • Hur får jag fler appar?

  Tryck på hemknappen på fjärrkontrollen och gå till Appar eller Visa mina appar. I App Store kan du sedan söka och bläddra bland de senaste apparna för din tv.

 • Varför är mina kanaler i en annan ordningsföljd efter att jag har uppdaterat min programvara?

  Den nya programvaran kan ha rensat bort dina gamla tv-data. Om du vill ändra ordningsföljden kan du prova att skanna om kanalerna via menyinställningarna.

 • Så här uppdaterar du tv:ns programvara/firmware

  För att kontrollera vilken version av programvaran/firmware som för närvarande finns på din tv, använd helt enkelt fjärrkontrollen och följ dessa instruktioner. Tryck på menyknappen på fjärrkontrollen (visas som ett kugghjul)

  Välj alternativet Support

  Välj alternativet Systeminformation

  Välj alternativet Version. Detta ska visa tv:ns programvara, exempelvis V0000.01.00a I0511, Extended Version I0511 

   

  För att kontrollera om det finns några tillgängliga programvaru-/ firmwareuppdateringar för din tv, använd helt enkelt fjärrkontrollen och följ dessa instruktioner. 

   

  Tryck på menyknappen på fjärrkontrollen (visas som ett kugghjul) 

  Välj alternativet Support 

  Välj alternativet Systemuppdatering 

  Tv:n kommer nu att kontrollera om det finns några nya, tillgängliga uppdateringar. Om det finns en uppdatering tillgänglig kommer tv:n att uppdateras med den nya programvaran, om inte kommer det att stå ”Din firmware är uppdaterad” på skärmen.

 • Är det meningen att EPG:n ska lagga/inte svara?

  När tv:n har aktiverats kan EPG:n lagga lite första gången den används. Detta beror på att det tar lite tid att läsa in programinformationen.

 • Hur länge varar tv:ns garanti?

  Alla våra Hisense tv har 2 års garanti som standard. Uppdateringar av luftprogramvara är inkluderade i detta.

 • Hur kan jag lära mig mer om tv:ns slutanvändaravtal?

  Licensavtalet för slutanvändare (”Slutanvändaravtalet”) reglerar och styr användningen av Enheten och de Smarta tjänsterna, och är ett juridiskt avtal mellan slutanvändaren (kallad ”du” eller ”din”) och Hisense, Hisenses dotterbolag och/eller föräldrabolag (kallade ”Hisense” eller ”vi” eller ”oss” eller ”vår” eller ”våra”). 

   

  OM DU VILL ANVÄNDA DEN HÄR ENHETEN 

   

  Läs detta Slutanvändaravtal noggrant. Genom att använda Enheten, installera och/eller använda och/eller komma åt eller använda de Smarta tjänsterna via den här Enheten, eller andra funktioner som görs tillgängliga på din Enhet, samtycker du till att vara juridiskt bunden av och följa detta Slutanvändaravtal. Din användning av Enheten och/eller de Smarta tjänsterna indikerar att du har läst och accepterat detta Slutanvändaravtal och andra tillämpliga villkor. Genom att använda Enheten och/eller de Smarta tjänsterna bekräftar och accepterar du dataskyddspolicyn (tillgänglig vid Enhetens första installationsprocess eller genom att du går till ”Hem”-skärmen, väljer ”Inställningar” och därefter ”Support”/”Om tv”) som styr insamlingen och användningen av dina personuppgifter. Om du inte vill godkänna detta Slutanvändaravtal eller dataskyddspolicyn får du inte tillgång till eller använda de Smarta tjänsterna i samband med Enheten. 

   

  Observera att vi endast kommer att samla in personuppgifter i samband med en specifik smart tjänst om du väljer att interagera med den smarta tjänsten. Som visas nedan kommer exempelvis inte dina personuppgifter att samlas in via Amazon Alexa-tjänsten om du inte väljer att aktivera den funktionen. 

  VIKTIGA DEFINITIONER 

  ”Applikation(er)”: en inbäddningsbar, nedladdningsbar och/eller körbar programvara som ägs av oss eller en tredje part och görs tillgänglig på Enheten. 

  ”Innehåll” avser alla ljud- och visuella element och idéer som erbjuds av oss eller tredje part, inklusive men inte begränsat till, data, filmer, videor, fotografier, programvara, spel, mönster, likheter, konstverk, bilder, musik, ljud, information och annat material, materiella och immateriella, inklusive derivatverk, på alla medier och format, befintliga eller framtida. 

  ”Enhet” betyder denna Hisense Smart TV. 

  ”Immateriella rättigheter” avser all laglig och gynnsam äganderätt av och/eller intresse i alla patent, användningsmodeller, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt och relaterade rättigheter, moraliska rättigheter, varumärken, handelsnamn, rättigheter till domännamn, rättigheter till utstyrsel och klädsel, rättigheter till goodwill eller rätten att stämma vid bedrägligt framförande, rättigheter gällande orättvis konkurrens, rättigheter till design, datorprogramvara, databaser, konfidentiell information (inklusive kunskap och affärshemligheter) och andra immateriella rättigheter, i alla fall och oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, inklusive alla ansökningar, rättigheter att ansöka om och erhålla förnyelser eller förlängningar, samt rätt att kräva prioritet baserat på sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd som finns eller kommer att finnas, nu eller i framtiden, i alla delar av världen. 

  ”Material” betyder allt Innehåll, Inskickat innehåll (i förekommande fall och enligt vidare definition häri), meddelanden, bloggning, chatt, sociala nätverk, information, reklam och/eller internetlänkar etc., tillgängliga eller levererade via Enheten. 

  ”Smarta tjänster” avser tillgång, upphandling, avyttring, försäljning, köp, prenumeration, leasing, hyra eller konsultation eller annan användning av Material, och alla andra typer av tjänster eller funktioner som vanligtvis är tillgängliga från internet, som erbjuds av oss eller tredje part via Applikationer. 

  ANVÄNDNING AV ENHETER OCH TJÄNSTER 

  Alla Applikationer och material ägs och/eller licensieras av och från Hisense, eller av och från tredje part, i förekommande fall, och kan skyddas av immateriella rättigheter och/eller tillämpliga lagar. Från tid till annan kan vi direkt erbjuda och göra vissa Smarta tjänster tillgängliga för dig. Din användning av sådana Smarta tjänster omfattas av detta Slutanvändaravtal. Smarta tjänster kan tillhandahållas lokalt i enlighet med lokala lagar och förordningar, och beroende på din bostad, plats och nätverkstillgänglighet kan de tillgängliga Smarta tjänsterna vara begränsade. Slutanvändaravtalet för sådana Smarta tjänster kan skilja sig åt för varje land, region eller marknad och omfattas av relevanta lands-, regionala och lokala lagar och förordningar. Alla Smarta tjänster tillhandahålls endast för personligt bruk i samband med din användning av Enheten. Du får inte använda några Smarta tjänster på ett sätt som inte uttryckligen har godkänts häri. Utan att begränsa ovanstående, förutom vad som uttryckligen tillåts i detta Slutanvändaravtal och/eller tillämpliga lagar och förordningar, får du inte ändra, kopiera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk av, utnyttja eller distribuera på något sätt eller via några medier någon av de Smarta tjänster som är åtkomliga via denna Enhet. 

  ANVÄNDNING AV SMARTA TJÄNSTER 

  De Smarta tjänsterna är avsedda att användas av personer som är sexton (16) år eller äldre. Om du inte är minst sexton (16) år eller äldre eller är lagligt, eller på annat sätt, begränsad från att använda de Smarta tjänsterna, vänligen sluta använda de Smarta tjänsterna omedelbart. Om du inte är sexton (16) år eller äldre måste du ha en förälders eller vårdnadshavares godkännande innan du använder de Smarta tjänsterna. Genom att använda någon del av de Smarta tjänsterna accepterar du detta Slutanvändaravtal och intygar att du är minst sexton (16) år, inte är under sexton (16) år eller, om du är under sexton (16 år), har föräldrars eller vårdnadshavares samtycke. All användning av Smarta tjänster av personer som inte är i en sådan ålder ska betraktas som ett brott mot detta Slutanvändaravtal. Användningen av någon del av de Smarta tjänsterna är endast begränsad till personligt bruk och inga andra användningsområden är tillåtna. 

  VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT BLOCKERA ELLER AVSLUTA ETT ANVÄNDARKONTO OM VI RIMLIGEN FASTSTÄLLER ATT ANVÄNDNINGEN AV SMARTA TJÄNSTER STRIDER MOT DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL, INKLUSIVE ATT SKAPA KONTON MED FALSK INFORMATION. 

  Smarta tjänster som erbjuds via Enheten som kräver en avgift får inte nås av personer som inte har betalat gällande avgift. Om registrering, skapande av ett användarkonto och/eller en avgift krävs för de Smarta tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av leverantören eller licensgivaren av sådana Smarta tjänster, ska sådan registrering, skapande av ett användarkonto och/eller en avgift omfattas av sekretesspolicyer och villkor för en sådan leverantör eller licensgivare av Smarta tjänster. 

  Alla Smarta tjänster som är tillgängliga via den här Enheten kan ändras, stängas av, tas bort, avslutas eller avbrytas. Åtkomst kan nekas, blockeras eller inaktiveras när som helst, utan föregående meddelande, och vi varken påstår eller garanterar att några Smarta tjänster kommer att förbli tillgängliga under någon tidsperiod. Allt Material överförs med hjälp av nätverk och överföringsanläggningar som vi inte har någon kontroll över. Vi kan när som helst införa begränsningar för användning, inaktivering, borttagning eller avstängning av Smarta tjänster som görs tillgängliga via denna Enhet, utan föregående meddelande eller ansvar. Vi kan under alla omständigheter och utan föregående meddelande eller ansvar införa begränsningar för användningen av eller tillgången till vissa Smarta tjänster. Du måste godkänna detta Slutanvändaravtal och dataskyddspolicyn om du vill använda de Smarta tjänsterna som är tillgängliga via din Enhet. 

  Alla Smarta tjänster från tredje part som tillhandahålls via Enheten hanteras och kontrolleras av respektive ägare. Vi ansvarar inte för de inkluderade, förinstallerade, av användare nedladdade eller andra Smarta tjänster från tredje part, som kan modifieras, tas bort, raderas eller ändras, med eller utan föregående meddelande av sina respektive ägare. Eventuella frågor eller förfrågningar om tjänster relaterade till sådana Smarta tjänster bör göras direkt till respektive tredjepartsleverantörer av smarta tjänster, inte till oss. 

  SPECIFIK ANVÄNDNING AV SMARTA TJÄNSTER VIA VÅRA APPLIKATIONER 

  Tillgång till vissa delar av de Smarta tjänsterna via våra program kan kräva registrering och skapande av ett användarkonto och/eller en avgift. Sådan registrering, skapande av ett användarkonto och betalning av en avgift kan behöva slutföras på en webbsida som drivs av oss (eller ett dotterbolag till oss) eller av en tredje part (inklusive en leverantör av betalningsportar). Sådan registrering kan kräva att personuppgifter lämnas till oss eller tredje part (t.ex. ett unikt, hemligt lösenord som kanske inte delas med andra). Alla personuppgifter som du har lämnat till oss behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy (tillgänglig vid Enhetens första installationsprocess eller genom att du går till ”Hem”-skärmen, väljer ”Inställningar” och därefter ”Support”/”Om tv”). De personuppgifter du tillhandahåller för registrering måste vara fullständiga och korrekta. Du får inte använda några personuppgifter från tredje part för att skapa ett konto i samband med användningen av de Smarta tjänsterna, och du får inte ha åtkomst till andras konton. Vi ansvarar inte för användning eller stöld av någon annans personuppgifter för att få tillgång till de Smarta tjänsterna. 

  BEVILJANDE AV LICENS 

  Mellan dig och Hisense äger Hisense all rätt, äganderätt och intresse i och till den Hisense-ägda Applikationen, och respektive tredjeparts-applikationsägare äger alla rättigheter, äganderättigheter och intressen i och till deras respektive tredjepartsapplikation, inklusive, men utan begränsning till, alla tillämpliga immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter i Applikationen över hela världen, oavsett om de är registrerade eller juridiskt säkrade eller ej. Med förbehåll för respektive licensavtal mellan oss och respektive ägare av tredjepartsapplikationen och din fullständiga efterlevnad av detta Slutanvändaravtal, beviljar vi dig en icke-exklusiv, begränsad, icke-överlåtbar och personlig licens (utan möjlighet att underlicensiera) för att ladda ned och/eller använda Applikationerna (annat än någon tredjepartsapplikation som styrs av sina egna och separata licensvillkor) för att visa, ta emot eller på annat sätt använda (endast i den utsträckning som tillåts i varje enskilt fall) de Smarta tjänsterna via Applikationen från din Enhet endast. Inga andra rättigheter till Applikationen beviljas. Omfattningen av rättigheterna för de Smarta tjänsterna ska omfattas av villkoren för respektive smart tjänst och andra licenskrav och begränsningar som på annat sätt införts eller krävs av relevanta leverantörer av Smarta tjänster. Alla rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter i Applikationerna och de Smarta tjänsterna, förblir vår eller de relevanta licenstagarnas eller ägarnas eller de Smarta tjänsternas rättigheter. Varje överträdelse av detta avtal kommer att leda till att de rättigheter som beviljas häri helt eller delvis återkallas, och vi eller respektive ägare av Applikationen och de Smarta tjänsterna kan vidta ytterligare rättsliga åtgärder om det behövs. 

  ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR OCH FÖRBUD 

  Du eller någon tredje part (på din förfrågan) får inte visa, kopiera, lagra, modifiera, sälja, handla, återförsälja, reproducera, publicera, sända, omfördela eller skapa härledda verk av något Material, oavsett om det är delvis i sin helhet, och sådan visning, kopiering, lagring, ändring, försäljning, publicering, sändning eller omfördelning ska vara förbjuden om du inte har erhållit alla nödvändiga rättigheter och tillstånd från oss eller var och en av respektive relevanta ägare eller rättighetsinnehavare av sådant Material eller enligt tillämplig lag. Otillåten användning av Materialet är förbjudet och kan leda till åtal och/eller civilrättsligt ansvar, för vilket du är ensamt ansvarig. 

  Du får inte använda någon del av Enheten för andra ändamål än vad som är tillåtet häri, inklusive men inte begränsat till olaglig verksamhet, för att göra efterfrågade och/eller oönskade erbjudanden eller annonser, för att utge dig för eller felaktigt hävda anknytning till någon person eller Enhet, för att förvränga, trakassera, bedra eller förtala andra, för att publicera, ladda upp, överföra eller sprida obscent, orimligt stötande eller annat olagligt material, eller information som kan påverka vårt rykte, goodwill och/eller de Smarta tjänsterna negativt, eller för några kommersiella ändamål. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts i detta Slutanvändaravtal, och med undantag för i den utsträckning som föreskrivs i tillämpliga lagar, får du inte demontera, bakåtkompilera och/eller manipulera Applikationen/Applikationerna, överföra dold eller skadlig kod eller samla in information om andra användare via Applikationerna. Du får inte kopiera, redigera, modifiera, ändra eller skapa ett härlett arbete av, bakåtkompilera, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera källkoden för någon Applikation, såvida det inte uttryckligen tillåts av oss skriftligen, eller i den utsträckning det tillåts enligt de lagar som gäller för dig, och du får inte heller tillåta eller bevilja en licens till någon tredje part att göra något av detta. Du får inte vidta några åtgärder för att avbryta funktionaliteten hos eller manipulera Materialen i eller som tillhandahålls via Smarta tjänster eller de Smarta tjänsternas servrar eller för att på ett orimligt sätt påverka andras möjligheter att använda de Smarta tjänsterna på något sätt. Du får inte på något sätt försöka få obehörig åtkomst till 1) någon del eller funktion av Enheten, 2) de Smarta tjänsterna eller andra system eller nätverk som är anslutna till Enheten, 3) de Smarta tjänsterna eller till någon Hisense-kontrollerad server eller 4) till någon av de Applikationer, Material eller andra tjänster som erbjuds på eller via de Smarta tjänsterna. 

  VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT BLOCKERA, NEKA ELLER AVSLUTA DIN ÅTKOMST TILL DE SMARTA TJÄNSTERNA EFTER EGET GOTTFINNANDE AV VILKEN ANLEDNING SOM HELST, NÄR SOM HELST OCH UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE ELLER ANSVAR. 

  INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS AV DIG ELLER ANDRA ANVÄNDARE 

  Allt innehåll som skickas, laddas upp eller publiceras av dig, på uppdrag av dig eller andra användare, på eller via din Enhet eller de Smarta tjänsterna (häri ”Inskickat innehåll”) kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt, och gälla under lokala lagar och förordningar. Vi förbehåller oss också rätten att lämna ut dina personuppgifter vid behov till tredje part som hävdar att Inskickat innehåll utgör en kränkning av tredje parts immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet. Genom att publicera, skicka in, ladda upp eller på annat sätt överföra Inskickat innehåll på något sätt ger du oss en evig, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, världsomspännande, fullt betald, royaltyfri, underlicensierbar licens att använda, modifiera, ändra, kopiera, avslöja, licensiera, utföra, visa, publicera, distribuera, överföra eller på annat sätt använda sådant Inskickat innehåll på något sätt, skapa derivatverk därav eller införliva det inlämnade samtycket i annat arbete var som helst i världen. Vi har rätt att ta bort allt Inskickat innehåll från de smarta systemen, och alla andra Hisense-system, av vilken anledning som helst, inklusive om, enligt vår åsikt, sådant inskickat innehåll är onödigt, stötande, oanständigt eller olämpligt. 

  Vi kontrollerar inte det Inskickade innehållet och garanterar inte det inskickade innehållets art, riktighet, integritet, lämplighet eller kvalitet. Du garanterar att ditt Inskickade innehåll inte gör och inte kommer att göra något som helst intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Du är ensamt ansvarig för allt Inskickat innehåll som du laddar upp, publicerar, skickar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt i någon del av de Smarta tjänsterna. Vi tar inget ansvar för sådant Inskickat innehåll och du är ensamt ansvarig för allt ansvar som uppstår till följd av eller relaterat till något Inskickat innehåll som publiceras, laddas upp eller överförs av dig eller på uppdrag av dig på eller via din Enhet eller de Smarta tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att ta bort Inskickat innehåll som kan göra intrång i en annan persons immateriella rättigheter med eller utan föregående meddelande till intrångsgöraren och i enlighet med gällande lagar. 

  ANNONSER OCH KUNDSERVICEKOMMUNIKATION 

  Du förstår och samtycker till att de Smarta tjänsterna kan innehålla annonser, viss kommunikation från oss eller tredje part såsom uppdateringsmeddelanden, administrativa meddelanden, nyhetsbrev och annat material (”Kommunikationer”). Eftersom dessa Kommunikationer är en del av de Smarta tjänsterna kan du inte välja bort att få dem. Vissa Material kanske inte är lämpliga för minderåriga eller andra användare. Sådant Material kanske inte har klassats eller identifierats som olämpligt. Därför förstår och samtycker du till att du använder Materialet på egen risk och att vi inte har något som helst ansvar gentemot dig för något olämpligt Material. 

   

  TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART 

  Enheten kan göra det möjligt för dig att interagera med, länka eller associera till tredje part som tillhandahåller Smarta tjänster som inte ägs, kontrolleras eller drivs av oss. Den här åtkomsten eller interaktionen med Smarta tjänster från tredje part kan underlättas av exempelvis den landsplats som du identifierade under installationsprocessen. Vi ansvarar inte för funktionaliteten, kvaliteten eller innehållet i Smarta tjänster från tredje part och åtar oss ingen skyldighet att granska några Smarta tjänster från tredje part. Du bekräftar och samtycker uttryckligen till att identifieringen av din landsplats och din användning av, länkning till eller åtkomst till andra Smarta tjänster från tredje part är helt på egen risk, och det är ditt ansvar att se och följa användarvillkoren, sekretesspolicyerna och alla andra policyer som gäller för sådana Smarta tjänster från tredje part. Vi gör inga utfästelser eller garantier med avseende på några Smarta tjänster från tredje part, och du förstår och samtycker till att vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, under inga omständigheter kommer att vara ansvariga för någon direkt, indirekt, oförutsedd, särskild eller följdförlust, eller annan skada, advokatarvoden och utgifter som uppstår till följd av eller i samband med din användning eller tillgång till Smarta tjänster från tredje part. Alla aktiviteter som du bedriver i samband med Smarta tjänster från tredje part omfattas av tredje parts sekretesspolicyer, villkor och andra regler. 

  INTEGRITET OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

  Om du vill veta mer om hur Hisense skyddar och hanterar dina personuppgifter och annan information när du använder de Smarta tjänsterna besöker du vår dataskyddspolicy (tillgänglig vid Enhetens första installationsprocess eller genom att du går till ”Hem”-skärmen, väljer ”Inställningar” och därefter ”Support”/”Om tv”). 

  GARANTIER OCH SKULDER 

  ENHET 

  HISENSE GER DIG EN SÄRSKILD GARANTI FÖR ENHETEN I DEN UTSTRÄCKNING SOM ANGES OCH UNDER DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ANGES I ENHETENS GARANTIKORT. I HÄNDELSE AV ETT FEL PÅ ENHETEN HAR DU INTE RÄTT TILL YTTERLIGARE ANSPRÅK, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND, MOT OSS. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR SKA INTE GÄLLA VID AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE, GROV OAKTSAMHET ELLER PERSONSKADA. FÖR ATT UNDANRÖJA ALLA TVIVEL: OVANSTÅENDE BEGRÄNSAR INTE HISENSES SKADESTÅNDSANSVAR ENLIGT TVINGANDE LAGBESTÄMMELSER. DESSUTOM UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INTE DEN SÄRSKILDA GARANTI SOM HISENSE BEVILJAT NÅGRA AVTALSENLIGA ELLER LAGSTADGADE ANSPRÅK SOM DU KAN GÖRA MOT SÄLJAREN AV ENHETEN.

  SMARTA TJÄNSTER 

  I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FRÅNSÄGER VI OSS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, KRAV, VILLKOR, REPRESENTATIONER OCH ÅTAGANDEN MED AVSEENDE PÅ SMARTA TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH ALLA DÄRMED FÖRKNIPPADE RISKER FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ENHETEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, EXAKTHET, TYST NJUTNING OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR SKA INTE GÄLLA I FALL AV AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE, GROV OAKTSAMHET, PERSONSKADA ELLER BEDRÄGLIGT DÖLJANDE AV ETT LAGLIGT ELLER MATERIELLT FEL I RESPEKTIVE SMARTA TJÄNSTER AV OSS. VI GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN, GILTIGHETEN, AKTUALITETEN, LAGLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS NÅGRA SMARTA TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA ENHETEN OCH GARANTERAR INTE ATT DE SMARTA TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA KRAV, ELLER ATT ENHETEN ÄR ELLER KOMMER ATT VARA KOMPATIBEL MED ALLA SMARTA TJÄNSTER, ELLER ATT DRIFTEN AV ENHETEN ELLER SMARTA TJÄNSTER KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI. 

  DU SAMTYCKER TILL ATT TA ALLA RISKER MED ATT ANVÄNDA DE SMARTA TJÄNSTERNA, OCH – I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG – ATT INTE HÅLLA OSS ELLER NÅGOT AV VÅRA INNEHAV, DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, PARTNERS, ENTREPRENÖRER, LICENSGIVARE ELLER ANNONSÖRER ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER ELLER DEFEKTER, MATERIELLA ELLER IMMATERIELLA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KOMPENSATORISKA, FÖLJD-, STRAFFBARA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR. LIKASÅ GÄLLER VID FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, INTRESSE ELLER AFFÄRER, ELLER KORRUPTION AV DATA ELLER ADVOKATARVODEN SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV SMARTA TJÄNSTER OCH/ELLER MATERIAL. PÅ GRUND AV DE OLIKA FUNKTIONERNA HOS ENHETER MED SMARTA TJÄNSTER, SAMT BEGRÄNSNINGAR I TILLGÄNGLIGA SMARTA TJÄNSTER SOM ERBJUDS VIA ENHETEN ELLER APPLIKATIONERNA, KANSKE VISSA FUNKTIONER OCH/ELLER SMARTA TJÄNSTER INTE ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ ALLA ENHETER ELLER I ALLA TERRITORIER ELLER KAN ÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN. VISSA AV DE SMARTA TJÄNSTERNAS FUNKTIONER KAN OCKSÅ KRÄVA YTTERLIGARE KRINGUTRUSTNING SOM SÄLJS SEPARAT. VI STÖDER INTE NÅGON AV DE IDÉER, PRODUKTER, PERSONER ELLER ÅSIKTER SOM UTTRYCKS I DE SMARTA TJÄNSTERNA OCH/ELLER MATERIALEN. 

  VI ÄR INTE ANSVARIGA GENTEMOT DIG, VARKEN I AVTAL ELLER I FORM AV SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, RÄNTA, AFFÄRER ELLER KORRUPTION AV DATA, ADVOKATARVODEN, UTGIFTER ELLER ANDRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, INKLUSIVE STRAFFSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED SMARTA TJÄNSTER SOM INGÅR I ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ENHETEN, ELLER NÅGRA SMARTA TJÄNSTER SOM DU KOMMER ÅT ELLER ANVÄNDER, ÄVEN OM DU INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR. 

  VISS LAGSTIFTNING KAN INNEBÄRA GARANTIER ELLER VILLKOR ELLER INFÖRA SKYLDIGHETER FÖR OSS SOM INTE KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS, ELLER BARA KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS I BEGRÄNSAD UTSTRÄCKNING. DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL MÅSTE LÄSAS I ENLIGHET MED DESSA LAGSTADGADE BESTÄMMELSER. OM DESSA LAGSTADGADE BESTÄMMELSER TILLÄMPAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM VI KAN GÖRA DET, BEGRÄNSAS VÅRT ANSVAR ENLIGT DESSA BESTÄMMELSER, EFTER VÅRT GOTTFINNANDE, NÄR DET GÄLLER TJÄNSTER TILL (A) TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTERNA IGEN; ELLER B) BETALNING AV KOSTNADEN FÖR ATT FÅ TJÄNSTERNA LEVERERADE IGEN OCH, NÄR DET GÄLLER VAROR, TILL A) UTBYTE AV VARORNA ELLER LEVERANS AV LIKVÄRDIGA VAROR. B) REPARATION AV VARORNA, C) BETALNING AV KOSTNADEN FÖR ATT ERSÄTTA VARORNA ELLER FÖRVÄRVA LIKVÄRDIGA VAROR, ELLER D) BETALNING AV KOSTNADEN FÖR ATT FÅ VARORNA REPARERADE. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR SKA INTE GÄLLA I FALL AV AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE, GROV OAKTSAMHET, PERSONSKADA ELLER BEDRÄGLIGT DÖLJANDE AV ETT LAGLIGT ELLER MATERIELLT FEL I RESPEKTIVE SMARTA TJÄNSTER AV OSS. 

  DU TAR FULLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER, KOSTNADER ELLER ÅVERKAN SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV DE SMARTA TJÄNSTERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FRÅNSÄGER VI OSS ALLA SKYLDIGHETER AVSEENDE DIN ANVÄNDNING AV DE SMARTA TJÄNSTERNA (OAVSETT OM SÅDAN ANVÄNDNING KRÄVER REGISTRERING, SKAPANDE AV ETT ANVÄNDARKONTO OCH/ELLER BETALNING AV EN AVGIFT) OCH MATERIAL. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR SKA INTE GÄLLA I FALL AV AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE, GROV OAKTSAMHET, PERSONSKADA ELLER BEDRÄGLIGT DÖLJANDE AV ETT LAGLIGT ELLER MATERIELLT FEL I RESPEKTIVE SMARTA TJÄNSTER AV OSS. OM NÅGON DEL AV DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL ÄR OLAGLIGT ELLER OGENOMFÖRBART ELLER OM DET FINNS ETT PÅSTÅENDE OM ATT VI HAR BRUTIT MOT NÅGOT I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL, PÅVERKAR ELLER OGILTIGFÖRKLARAR DET INTE DE ANDRA VILLKOREN. DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL FÅR INTE FRÅNGÅS ELLER ÄNDRAS UTAN SKRIFTLIGT SAMTYCKE FRÅN OSS. 

  FÖR SMARTA TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, KOMMER VI INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SMARTA TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART SOM KAN NÅS VIA ENHETEN ELLER APPLIKATIONERNA, OCH VI SKA INTE HELLER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DOLD ELLER SKADLIG KOD SOM FINNS PÅ ELLER DISTRIBUERAS VIA APPLIKATIONERNA ELLER VÅR ENHET AV TREDJE PART. VI GARANTERAR INTE ATT DET INTE KOMMER ATT BLI NÅGRA AVBROTT, FÖRSENINGAR ELLER FELAKTIGHETER I DE SMARTA TJÄNSTERNA OCH GARANTERAR INTE FORTSATT TILLGÅNG TILL SÅDANA SMARTA TJÄNSTER. 

   

  AVSTÅENDE FRÅN FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE ELLER ANNAN RÄTTVIS BEFRIELSE 

  I DEN UTSTRÄCKNING SOM INTE ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER, OM DU HÄVDAR ATT DU HAR ÅDRAGIT DIG FÖRLUST, SKADA ELLER ÅVERKAN I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV ENHETEN, FÖRLUSTER, SKADOR OCH ÅVERKAN INTE ANSES IRREPARABLA ELLER TILLRÄCKLIGA FÖR ATT BERÄTTIGA DIG TILL ETT FÖRELÄGGANDE ELLER ANNAN JÄMFÖRBAR LINDRING AV NÅGOT SLAG. DETTA INNEBÄR ATT DU I SAMBAND MED DITT ANSPRÅK SAMTYCKER TILL ATT DU INTE KOMMER ATT SÖKA OCH INTE TILLÅTS ANVÄNDA NÅGON DOMSTOL ELLER ANNAN ÅTGÄRD SOM KAN STÖRA ELLER FÖRHINDRA UTVECKLING ELLER UTNYTTJANDE AV NÅGON ENHET, APPLIKATION, INNEHÅLL, INSKICKAT INNEHÅLL, PRODUKT, TJÄNST ELLER IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SOM ÄGS, LICENSIERAS, ANVÄNDS ELLER KONTROLLERAS AV OSS (INKLUSIVE DITT INSKICKADE INNEHÅLL) ELLER VÅRA LICENSGIVARE. 

  SKADEERSÄTTNING 

  Du samtycker till att försvara, ersätta och skydda Hisense, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer från skada, liksom dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, leverantörer, efterträdare och utnämnda från och mot anspråk, skulder, skador, domar, utmärkelser, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller i samband med din överträdelse av detta licensavtal eller din användning av Enheten och/eller Smarta tjänster, inklusive, men inte begränsat till, ditt Inskickade innehåll och all användning av Material, tjänster och produkter annat än vad som uttryckligen tillåts i detta licensavtal eller din användning av all information som erhållits via Enheten. 

  REGLERANDE LAG OCH JURISDIKTION 

  I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska detta Slutanvändaravtal regleras av Tysklands lagar. Genom att acceptera detta Slutanvändaravtal, och genom din användning av de Smarta tjänsterna, samtycker du till att ett sådant Slutanvändaravtal och alla andra aspekter av de Smarta tjänsterna i alla avseenden tolkas i enlighet med Tysklands lagstiftning, och underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Düsseldorf Tyskland. 

  ÅTGÄRDER SOM KRÄVS ENLIGT LAG 

  Vi kan behöva följa de lagliga kraven för avlyssning och/eller datalagring av lokala brottsbekämpande myndigheter från tid till annan. Vi kan begränsa åtkomsten till någon del av de Smarta tjänsterna och Enheten eller avsluta din åtkomst till de Smarta tjänsterna, när som helst efter eget gottfinnande, om det krävs enligt lag eller av relevanta myndigheter eller tillsynsmyndigheter att detta görs. 

   

  TILLDELNING ELLER ÖVERFÖRING 

  Du får inte överföra, tilldela eller på annat sätt göra dig av med detta Slutanvändaravtal som är ditt personligen, eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter som följer av detta Slutanvändaravtal utan föregående skriftligt medgivande från Hisense. 

  AVSTÅENDE OCH AVSKILJBARHET 

  Om Hisense avstår från någon rättighet i detta Slutanvändaravtal ska ett sådant avstående inte anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från ett sådant villkor eller ett avstående från något annat villkor, och underlåtenhet från Hisense att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt detta Slutanvändaravtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. 

  Om en domstol eller annan tribunal med behörig jurisdiktion av någon anledning bedömer att någon bestämmelse i detta Slutanvändaravtal är ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart ska en sådan bestämmelse avskaffas eller begränsas i minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i Slutanvändaravtalet fortsätter att gälla med full kraft och verkan. 

  HELA AVTALET 

  Detta Slutanvändaravtal utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Hisense med avseende på din användning av Enheten och/eller Smart-tjänsterna och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, representationer och garantier, både skriftliga och muntliga, med avseende på din användning av Enheten och/eller de Smarta tjänsterna. 

  ÄNDRINGAR AV DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL 

  Vi kan då och då revidera och uppdatera detta Slutanvändaravtal efter eget gottfinnande. Alla ändringar publiceras på din Enhet eller genom uppdatering under en rimlig tid innan de träder i kraft. De anses vara accepterade av dig om du inte har meddelat oss om din vägran inom ovannämnda period. Vid avslag kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan. I alla andra fall gäller det uppdaterade Slutanvändaravtalet för all åtkomst till och användning av Enheten och de Smarta tjänsterna därefter. 

  KONTAKTA DIG 

  Vi kan förse dig med meddelanden (inklusive meddelanden om ändringar i detta Slutanvändaravtal eller upphörande av de Smarta tjänsterna eller delar därav) via e-post, vanlig post eller inlägg på eller via Enheten eller Smarta tjänster. 

  KONTAKTA OSS 

  Vänligen rikta eventuella ytterligare frågor om detta avtal till det lokala servicecentret efter försäljning, som hittas på garantikortet inuti lådan för varje Enhet eller skicka ett e-postmeddelande till gjyxinfo@hisense.com

   

Troubleshooting

 • Otrevlig, stark lukt första gången apparaten används.

  Att apparaten avger en stark lukt när den används första gången är helt normalt och beror på att de nya komponenterna värms upp för första gången. Tv:n kan användas som normalt. Lukten kommer snart att försvinna

 • Inga knappar på tv-apparaten.

  En del modellar har inga knappar på själva tv-apparaten. Styrning av tv:n kan endast göras via fjärrkontroll. Strömknappen sitter bakom IR-sensorn – standby-lampan. Se bruksanvisningen.

 • Knakande/klickande ljud från tv-apparaten. Ibland kan det komma knakande/klickande ljud.

  Beroende på modellen på tv:n kan det ibland höras ett klickande ljud när tv:n startar eller stänger av.

  Plastkomponenter inuti tv:n kan ge ifrån sig ett knakande/klickande ljud när tv:n värms upp och kyls ner. Det är helt normalt.

 • Höljet till tv:n är varmt.

  Kontrollera att tv:n är installerad korrekt. Rengör kylningshålen på tv-apparaten. Installera apparaten på en sval plats med tillräcklig luftcirkulation. Följ bruksanvisningen för installation.

 • Standby-lampan längst ner på tv:n blinkar konstant. Tv:n reagerar inte när jag trycker på fjärrkontrollen.

   Dra ur tv:ns strömsladd från elnätet, vänta 10 minuter och koppla in den igen.

 • Inga kanaler/program hittades vid kanalsökningen

  Kontrollera att rätt kabel är ansluten till antennuttaget på tv:n (HDMI-kabel ,– extern tv-enhet, koaxialkabel (rund) – kabel-TV, markbunden tv-antenn). Kontrollera att rätt kanalmottagningsläge har valts (DVB- T – markbunden (luft)antenn, DVB-C – kabel-TV). Endast sökning efter analoga kanaler i DVB-T-mottagningsläge ger inget resultat. Om du tar emot program via en extern enhet, börja kanalsökningen på den externa enheten.

 • Undertexter visas inte

  Kontrollera att filmen har undertexter eller att undertextfilerna följer med videon. Kontrollera att undertextfilen är i rätt format och har samma namn som videofilen. Aktivera undertexter via menyn Undertexter.

 • Visade undertexter är inte läsbara eller känns inte igen. Fel tecken för undertexter.

  Ändra tecken för undertexter via Meny/Undertexter/Tecken.

 • Tv:n ansluter inte till det trådlösa nätverket

  Kontrollera att tv:n har en nätverksanslutning. Kontrollera att modemet har en wifi-funktion och att tv:n ansluter till rätt nätverk. Ange rätt lösenord för WEP/WPA-säkerhetsfunktionen.

  Dålig wifi-signal. Flytta tv:n närmare wifi-åtkomstpunkten eller tvärtom. Anslut tv:n till modemet via kabel. Återställ fabriksinställningarna. Uppdatera softwaren till den senaste versionen.  

 • Tv:n ansluter inte till nätverket via kabel

  Kontrollera anslutningen och nätverkskabelns skick. Kontrollera att tv:n är ansluten till nätverket. Aktivera DHCP-alternativet på routern eller modemet. Återställ fabriksinställningarna. Uppdatera softwaren till den senaste versionen.

 • Tv: stänger av sig automatiskt efter några timmar.

  Funktionen för automatisk avstängning är aktiverad. Stäng av funktionen eller sätt den på en längre tid.

 • Text-tv startar inte, visas inte, syns inte. Text-tv dyker upp efter en väldigt lång stund.

  Tv:n visar endast text-tv i program som har text-tv-tjänster.

  Om du visar ett program via en extern enhet (TV-box), ska text-tv aktiveras från enhetens fjärrkontroll. Om signalmottagningen är mycket dålig fungerar inte text-TV eller så kommer en svart sida att visas. Sidan kan även uppdateras mycket långsamt.

 • Den externa Bluetooth-ljudenheten spelar inte upp ljud från tv:n.

  Tv:n måste ha stöd för anslutning till Bluetooth-enheter. Före första användning måste tv:n och den externa enheten parkopplas.

  När tv:n är kopplad med en Bluetooth-enhet skickas ljudet endast till enheten. Tv:ns högtalare kommer att vara tysta. Kontrollera volyminställningarna på båda enheterna.

 • Funktionerna PVR och PÅMINNELSE fungerar inte.

  Funktionerna fungerar inte på analoga tv-kanaler eller via externa enheter. Funktionerna fungerar endast för program som ännu inte har startat.

  Funktionen PVR fungerar inte i vissa länder. Kontrollera att minnesmediet har satts in korrekt. Kontrollera att minnesmediet är minst 2 GB stort och har rätt filsystem. Med funktionen INPUT kontrollerar du att tv:n känner igen minnesmediet.

 • Funktionerna EasyLink eller HDMI-CEC fungerar inte. En del kommandon fungerar inte via EasyLink eller HDMI-CEC.

  Den externa enheten måste ha stöd för funktionen. EasyLink eller HDMI-CEC.

  Enheterna måste anslutas med lämplig HDMI-kabel. Aktivera HDMI-CEC-funktionen i de avancerade inställningarna. Aktivera även nödvändiga underfunktioner. Aktivera även HDMI-CEC-funktionen på den externa enheten. Testa med en annan HDMI-kabel. Beroende på den externa enheten kan en begränsad mängd kommandon styras via EasyLink.

 • Överföringen av ljud via HDMi-ARC fungerar inte.

  Anslut den externa enheten till HDMI-ARC-uttaget på tv:n (endast ett HDMI-uttag har ARC-funktion, läs texten vid uttaget). 

  Den externa enheten måste ha stöd för HDMI-ARC-funktionen. Funktionen måste vara aktiverad.

  Funktionen måste vara aktiverad  även på tv:n . Återställ fabriksinställningarna. Uppdatera softwaren till den senaste versionen.

 • Tv:n hittar inte externt USB-minne. Filer från externt USB-minne visas inte.

  Välj USB-minne i INPUT-menyn. Kontrollera att USB-enheten är kompatibelt med den minnesenhetsklass som beskrivs i instruktionerna. Kontrollera att minnet är kompatibelt med tv:n (Filsystem av formaten NTFS, FAT32, EXT4 stöds). Kontrollera att tv:n har stöd för det använda filformatet. Kontrollera USB-enhetens strömförbrukning (max. 1A). Kontrollera att USB-minnet inte är för stort (för närvarande upp till 1 TB).

  Återställ annars fabriksinställningarna och uppdatera softwaren till den senaste versionen.

 • 3D-funktionen fungerar inte. 3D-funktionen är inte synlig.

  För att titta på 3D-innehåll måste du aktivera 3D-funktionen.

  För att titta på 3D-innehåll måste du ha 3D-glasögon.

  Det mesta videoinnehållet är inte anpassat för att visas i 3D-läge. 3D-effekten blir då mindre effektiv. Vissa 3D-glasögon är aktiva. Du måste starta dem genom att trycka på strömbrytaren innan du använder dem.

  Vissa aktiva 3D-glasögon måste parkopplas med tv:n. Kontrollera batteriernas strömstyrka i glasögonen.

 • Vid mycket ljusa scener syns en ojämn ljusstyrka på skärmen. Mörka fläckar på skärmen vid mycket ljus bild. Lägre belysning i hörnen på skärmen. Ojämn ljusstyrka på skärmen.

  Detta är inte ett fel. På grund av skärmens sammansättning är belysningen inte helt enhetlig över hela skärmen. Mindre avvikelser är tillåtna.

 • Casting (SmartView, ScreenMirror) eller streaming (DLNA) med Anyview fungerar inte. Den externa enheten ansluter inte till tv:n.

  Tv-apparater som har tillverkats före 2018 har inte stöd för Windows-appar. Tryck på INPUT på fjärrkontrollen och välj att casta eller streama via Anyview. På den externa enheten ska du aktivera trådlös skärmdelning. Starta enhetssökningen på den externa enheten och välj tv:n. Prova med en annan extern enhet eller server.

  Castingfunktionen via AnyView fungerar endast på trådlösa nätverk. Återställ fabriksinställningarna. Uppdatera softwaren till senaste versionen.

 • NETFLIX-appen fungerar inte.

  Kontrollera att tv:n har nätverksanslutning. Kontrollera tidsinställningarna i inställningsmenyn. Kontrollera att användaren har loggat in på ett giltigt Netflix-konto och har en korrekt ESN NETFLIX-nyckel. Testa med en annan enhet. Föreslå att användaren loggar in på Netflix via en dator och väljer alternativet ”logga ut från alla enheter”. Återställ alla inställningar.

 • YouTube-appen fungerar inte.

  Kontrollera att tv:n har nätverksanslutning. Kontrollera tidsinställningarna i inställningsmenyn.

  Återställ fabriksinställningarna. Uppdatera softwaren till senaste versionen.

 • Appar går långsamt. Långsam funktion på internetstödda funktioner.

  Dålig wifi-signal.

  Uppdateringshastigheten beror på bit raten för modemets anslutning till nätverket. Flytta tv:n från andra HF-strålningskällor (mobiltelefoner, wifi-åtkomstpunkter, lysrör, mikrovågsugnar, etc.). Flytta tv:n närmare wifi-åtkomstpunkten eller tvärtom. Anslut eventuellt tv:n till modemet via kabel.

 • EON-appen är inte synlig. Tv:n hittar inte EON-appen.

  Villkoren för att använda appar är:

  • tv:ns skärm måste ha en 4k-upplösning. Full HD-modellerna har inte en tillräckligt ny OS-version.

  • Inbyggd OS VIDAA U4. Du hittar information i apparatens produktdata.

  • måsteha en inbyggd software version K0901 eller nyare.

  • välj ett land i menyn som stöder appen. Om alla ovannämnda villkor är uppfyllda och tv:n är ansluten visas appen EON i HOME-menyn.

 • Fjärrkontroll med RF (wifi) fungerar inte. Tv:n reagerar inte när fjärrkontrollen används.

  Kontrollera att batterierna sitter åt rätt håll i fjärrkontrollen. Kontrollera batteriernas skick. Fjärrkontrollen måste vara parkopplad med tv:n. Genomför anslutningen enligt bruksanvisningen.

 • Den infraröda fjärrkontrollen fungerar inte. Tv:n reagerar inte när fjärrkontrollen används.

  Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på strömbrytaren eller någon av programknapparna.

  Tv:n behöver lite tid för att starta. Under den här tiden svarar den inte på fjärrkontrollen. Kontrollera att batterierna sitter åt rätt håll i fjärrkontrollen. Kontrollera batteriernas skick. Använd mobiltelefonkameran för att kontrollera att IR-sensorn blinkar längst fram på fjärrkontrollen. Sätt telefonen i kameraläge och rikta linsen mot framkanten av fjärrkontrollen. När du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen ska kameran upptäcka att lampan blinkar på fjärrkontrollen. Denna kontrollmetod är endast användbar för IR (infraröd) fjärrkontroll, inte fjärrkontroll med RF (radio-wifi).

  Återställ fabriksinställningarna eller uppdatera softwaren till den senaste versionen.

 • Timeshift-funktionen fungerar inte.

  Funktionerna fungerar inte på analoga tv-kanaler eller via externa enheter. Kontrollera att minnesmediet har satts in korrekt.  Kontrollera att minnesmediet är minst 2 GB stort och har rätt filsystem. Med funktionen INPUT kontrollerar du att tv:n känner igen minnesmediet.

 • Funktionen tv-guide fungerar inte.

  Funktionen fungerar inte på analoga tv-kanaler eller när man tittar på tv via en extern enhet.

  Vissa tv-program har inte en tv-guide-funktion.

 • Visning av aktuell position och väder är inte korrekta.

  För att kunna visa väderinformation korrekt måste tv:n vara ansluten till Internet. Ställ in position och vädervisning i AccuWeather-appen.

 • Aktuell tid och datum är inte korrekta, är inte angivna eller är fel.

  Inställningar för aktuell tid och datum hämtas från DVB-T, DVB-C, DVB-S-signal eller extern enhet ansluten via HDMI-kabel.

  Den externa enheten måste stödja sändningen av tidssignalen via HDMI-gränssnittet. Kontrollera tidsinställningarna via menyn Inställningar. Ställ in aktuell tid och datum manuellt.

 • Tv:n numrerar kanaler automatiskt i kanallistan. Det går inte att redigera kanallistan.

  Gör en ny automatisk kanalsökning. Inaktivera LCN-funktionen.

 • Inget ljud genom HDMI-kabeln.

  Kontrollera volyminställningarna på båda enheterna. Använd endast 1.4- eller 2.0-certifierad HDMI-kabel. Prova ett annat HDMI-uttag. Återställ ljudinställningarna. Koppla bort alla enheter och anslut dem en efter en. Återställ fabriksinställningarna. Uppdatera softwaren till den senaste versionen.

 • Det brusar i högtalarna.

  Kontrollera signalkvaliteten i olika portar. Kontrollera signalkablarnas skick. Kontrollera funktionen i en annan port. Kontrollera alla externa enheter som är anslutna till tv:n. Koppla bort alla kablar och anslut dem en efter en för att identifiera källan till bruset. Uppdatera softwaren till den senaste versionen.

 • Inget ljud från hörlurar eller extern ljudenhet.

  Ställ in lämplig ljudvolym. Inaktivera MUTE-funktionen. Kontrollera inställningarna för ljudutgång (hörlurar/hörlurar + högtalare). Kontrollera ljudvolymen på den externa enheten. Kontrollera anslutningen på den externa ljudenheten. Återställ ljudinställningarna.

 • Inget ljud från en extern enhet.

  Ställ in lämplig ljudvolym. Inaktivera MUTE-funktionen. Välj rätt ljudingång. Kontrollera att du har anslutit lämplig kabel för att överföra ljudsignalen. Kontrollera ljudvolymen på den externa enheten. Ersätt kabeln som överför ljud (scart, AUDIO-IN).

 • Inget ljud från någon av högtalarna.

  Kontrollera ljudbalansen, sätt den på 0. Testa ljudet på olika kanaler. Återställ ljudinställningarna. Ersätt kabeln som överför ljud (HDMI, optisk, scart, ljud).

 • Inget ljud eller dåligt ljud

  Ställ in lämplig ljudvolym. Inaktivera MUTE-funktionen. Välj rätt ljudutgång (högtalare, optisk utgång). Prova mottagningen för ett annat program. Om du har en extern ljudenhet ansluten till tv:n, välj lämplig ljudutgång. Ställ in ljudformatet till PCM när du konfigurerar ljud via HDMI. Kontrollera att du har anslutit en lämplig kabel för att sända ljudsignalen. Kontrollera ljudvolymen för korrekt ljudutgång. Välj lämplig ljudingång på den externa enheten. Byt ut ljudöverföringskabeln (HDMI, optisk, scart, ljud). Återställ ljudinställningarna.

 • Rengöring av tv-apparaten, rengöring av skärmen.

  Se kapitlet om rengöring och underhåll i bruksanvisningen. Rengör din tv-apparat med en mjuk och fuktig trasa. Rör inte skärmen med andra föremål. Rengör skärmen med en mjuk trasa. Du kan använda rengöringsmedel speciellt avsedd för LCD-skärmar. Använd inte andra rengöringsmedel eller kemiska medel.

 • Tv:n stänger av sig under användning.

  Koppla ur alla sladdar och anslut dem en och en för att hitta felet. Om tv:n stänger av sig medan du tittar på multimedia bör du kontrollera strömförbrukningen av USB-enheten (max. 1 A). Om tv:n stänger av sig medan du tittar på digital-tv bör du stänga av den automatiska uppdateringen av kanallista. Kontrollera inställningarna för automatisk avstängning via HDMI-CEC.

  Gör alternativt en fabriksåterställning och uppdatera softwaren till senaste versionen.

 • Tv:n stänger av sig automatiskt.

  Kontrollera strömsladdens skick. Inaktivera funktionen standby-timer. Inaktivera funktionen AUTOMATISK AVSTÄNGNING. Kontrollera inställningarna för automatisk avstängning via HDMI-CEC.

  Gör alternativt en fabriksåterställning.

 • Tv:n startar inte. Standby-lampan längst ner på tv:n lyser.

  Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på ON/OFF-knappen eller någon av programknapparna. Kontrollera att batterierna sitter åt rätt håll i fjärrkontrollen. Kontrollera att batterierna inte är urladdade. Starta tv:n med knapparna på tv-apparaten om sådana finns. Koppla ur tv:n från elnätet, vänta en minut och koppla in den på nytt.

 • Efter tv:n har anslutits till elnätet startar den inte. Standby-lampan längst ner på tv:n lyser inte.

  Kontrollera att tv:n är ansluten till elnätet enligt instruktionerna. Kontrollera att eluttaget fungerar med en annan apparat. Kontrollera att enheten är påslagen (tryck på ON/OFF-knappen längst ner på skärmen). Kontrollera att sladden är ordentligt ansluten till både eluttaget och tv:n.

 • Mörk bild i vissa program under vissa tider. Ibland är vissa program tomma. Ingen signal i vissa program.

  Kontrollera tv-schemat. Det är möjligt att sända låst innehåll.  Inaktivera barnspärren. Kontrollera installationen och giltigheten för CO-CONNAX-kortet.

 • Liten svart prick på skärmen. Liten färgprick på skärmen. Liten ljus (vit) prick på skärmen. Störningar syns på nära håll.

  Om det syns en ljus prick, rengör skärmen för att ta bort smuts som kan sitta på skärmen.

  • Vita prickar är inte normalt och betyder att det är fel på skärmen. Reparation utförs av auktoriserad servicetekniker.

  • Mörk prick, pixel på skärmen. Antal tillåtna defekta punkter: skärmstorlek upp till 55 tum – upp till 5 punkter, skärmstorlek från 55 och större – upp till 7 punkter. När du tittar på lämpligt avstånd är störningen inte synlig.

 • Bilder ser märklig ut eller är knappt läsbar.

  Kontrollera signalkvaliteten. Kontrollera skicket på antennkabeln eller bildöverföringskabeln.

 • Svarta vertikala linjer över skärmen. Vertikala linjer i olika färger över skärmen. En del av skärmen är svart. En del av skärmen är mörkare. Skärmen har inte några sprickor.

  Fel på skärmen. Reparation utförs av auktoriserade servicetekniker.

 • Skadad skärm. Skadad skärmyta. Sprickor i skärmen. Helt mörka områden på skärmen. Felaktiga färger på ett begränsat område på skärmen. Färgfläckar på skärmen.

  • Paketet kan ha fallit i marken under transporten. Ingen garanti.

  • Om du tryckte för mycket på skärmen så den gick sönder när du installerade den. Ingen garanti.

  • Om du slog till skärmen med för mycket kraft så att den gick sönder när du installerade den. Ingen garanti.

  • Du lade tv:n på ett vasst föremål. Ingen garanti.

  • Ett föremål träffade skärmen. Ingen garanti.       

 • Förvrängd bild. Bildstörningar i mottagning via casting med AnyView.

  • Bildkvaliteten beror på kvaliteten på den sändande enheten. Funktionen kan fungera bra på upp till 10 m.

  • Bildkvaliteten kan försämras i närheten av andra källor för VF-signaler (Åtkomstpunkter för wifi, lysrör, mikrovågsugnar, etc.). Ställ den sändande enheten närmare.

 • Förvrängd bild. Bilden fryser. Bildstörningar vid mottagning från extern enhet via kabel.

  Bilden blir bättre om du använder en HDMI-kabel. Kontrollera den anslutande kabeln (HDMI, VGA, SCART, etc.). Prova med en annan kabel. Prova att använda en annan port.

 • Förvrängd bild. Bilden fryser. Bildstörningar med antenn- eller kabelmottagning. Förvrängd bild när scener som växlar snabbt visas på skärmen. Förvrängd bild endast vid HD-program.

  Flytta tv:n eller luftantennen från andra källor för HF-radiostrålning (wifi-åtkomstpunkter, lysrör, mikrovågsugnar, etc.).

  Höga byggnader eller naturliga hinder mellan sändartornet och mottagningsantennen kan leda till sämre mottagning. Kontrollera luftantennens riktning. Kontrollera antennkabelns längd och skick. Minska antalet signaldelare på antennkabeln. Kontrollera antennkabelns skick. Luftantenn – flytta den från andra HF-strålningskällor (wifi-åtkomstpunkter, lysrör, mikrovågsugnar, etc.). Om mottagningen bara är dålig på ett program, testa med finjustering. Inaktivera förinställda bildinställningar: adaptiv kontrast, mjuk rörelse, brusreducering.

  Återställ alla inställningar eller uppdatera softwaren till den senaste versionen.

 • Vertikala eller horisontella linjer på skärmen.

  Kontrollera bilden i olika ingångar. Kontrollera om linjerna är synliga hela tiden eller bara i början. Koppla ur tv:n från elnätet, vänta en stund och koppla in den igen.

 • Ingen bild. Svart skärm.

  Kontrollera bilden på olika ingångar. Kontrollera att ljudsignal finns. Koppla ur tv:n från elnätet, vänta en stund och koppla in den igen. Kontrollera om skärmens bakgrundsbelysning fungerar. (I mycket mörka rum ger skärmen mycket låg ljusstyrka). Kontrollera om skärmen visar tv-information (MENU).

 • Ingen bild. Inget ljud.

  Kontrollera att enheten eller antennen är ansluten till lämplig TV-signal. Byt till rätt signalkälla. Tryck på INPUT-knappen och välj rätt signalkälla. Om du tittar på live-tv via extern enhet (TV-box), anslut den här enheten och slå på den. Kontrollera antennens riktning och lämplighet. Om du använder tv:n i DVB-T- eller DVB-C-läge, starta automatisk kanalsökning. Kontrollera installationen och giltigheten för CO-CONNAX-kortet.

 • Ljusstyrkan är inte jämn över hela skärmen i mörka rum. Ojämn ljusstyrka på skärmen.

  Kontrollera bilden via olika ingångar. Kontrollera om linjerna är synliga hela tiden eller bara i början. Minska bakgrundsbelysningen.

  Detta är inte ett fel. På grund av skärmens sammansättning är belysningen inte helt enhetlig över hela skärmen. Mindre avvikelser är tillåtna.