Hisense Arkiverat: RL478D4BCE

Hoppa till

Användarmanualer & nedladdningar

FAQs

 • Var på kylskåpet hittar jag serienumret?

  Serienumret är en kod på 8 tecken som består av siffror. Den hittas under en streckkod på en liten vit dekal, som sitter på en av två platser:

  • Inuti kylskåpsdelen på vänster sidovägg bakom crisper-lådan
  • På baksidan av produkten (utsidan)

  Ett få antal modeller har sitt serienummer på 12 tecken som börjar med ”CNK…” på en produktbeskrivningsdekal inuti kylskåpet bakom crisper-lådan

 • Varför startar inte mitt kylskåp?

  Vid detta problem, kontrollera först några enkla saker: kolla om lampan tänds när du öppnar kylskåpsdörren och se till att strömmen är korrekt ansluten. Byt kontakt till ett annat uttag och kolla att andra elektriska enheter fungerar när de är anslutna till samma strömpunkt.

 • Varför kyler inte mitt kylskåp alls?

  För att sänka kylskåpstemperaturen, justerar du bara termostaten. Kontrollera att du hör ljud från kompressorn som körs, eller ljudet från kompressorn som startar och stannar kontinuerligt.

 • Varför kyler inte mitt kylskåp tillräckligt?

  Justera temperaturen till en lägre inställning, kontrollera att dörren sluter tätt när den är stängd och se till att det inte finns några varma matvaror placerade i kylskåpet.

 • Varför läcker mitt kylskåp vatten?

  Om mycket mat med hög fukthalt son exempelvis sallader, nyligen har ställts in i kylen, kommer detta att kondensera som en del av kylcykeln. Alternativt kan avrinningsröret ha blockerats på baksidan, inuti kylskåpet. Om avrinningsröret har blockerats kan det rensas genom att en stickpinne eller liknande sticks ned i det.

 • Varför överfryser min frys och bygger upp is?

  Kontrollera temperaturinställningen och se till att den inte är för låg. Kontrollera att dörrarna sluter tätt när de är stängda. En liten mängd is kan bildas men den kommer att försvinna under avfrostningscykeln.

 • Varför vibrerar/låter mitt kylskåp?

  Den interna fläkten och kompressorn genererar ljud. Det är helt normalt.

  Kontrollera att kylskåpet står plant, justera stödbenen om det inte gör det. Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan väggen/golvlisten och kylskåpet. Produktens ljudnivå anges på produktens energimärkningsdekal.

 • Finns det någon jag kan ringa för att få hjälp med min kyl- eller frysfråga?

  Ja, naturligtvis, om du fortfarande har problem med din produkt hjälper en i vårt supportteam mer än gärna till.

  Hisense servicetelefonnummer +46 40 10 72 65

 • Hur länge måste jag vänta innan jag kan slå på min produkt efter leverans?

  Om produkten har stått upprätt under transporten kan du slå på den omedelbart. Fråga din förare om den har lastats liggande, om så är fallet föreslår vi att du väntar 12 timmar.

 • Behöver jag avfrosta min produkt?

  Även om våra produkter avfrostas automatiskt kan ett frostlager uppstå på frysfackets innerväggar om frysdörren öppnas ofta eller hålls öppen för länge. Om enheten inte är frostfri rekommenderas regelbunden avfrostning för att säkerställa att den fungerar optimalt.

 • Hur varm får sidan på produkten bli – är det något fel på minprodukt och är den farlig?

  Ibland kan produkterna nå upp till 40 °C eller mer, detta beror på kompressorns körhastighet.

  Som skydd vid en eventuell överhettning av kompressorn har en överhettningstermostat monterats på produkten.

  Undvik att lämna kylskåpsdörren öppen under en längre tid och se till att det finns tillräckligt med ventilationsutrymme mellan väggen och produkten. För ytterligare information, se bruksanvisningen.

  Om sidan på enheten når extremt höga temperaturer, som 80 °C, ring vår servicelinje för hjälp på +46 40 10 72 65.