Producentansvar

El-kretsen

Hisense, Gorenje Group Nordic A/S, är ansluten till El-kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.

Förpackningsinsamlingen

Hisense, Gorenje Group Nordic A/S, är ansluten till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.