BEGRÄNSAD GARANTI FÖR HISENSE EUROPES EUROPEISKA MARKNAD (VILLKOR)

Kära kund,

Tack för att du har köpt en av våra hushållsapparater. När du köper en hushållsapparat av oss kan du vara säker på att du har köpt en högkvalitativ, miljövänlig, innovativ och stilfull produkt från en av de ledande tillverkarna av hushållsapparater. Vi hoppas att du kommer att få glädje och nytta av din nya produkt i många år framöver.

Därför försäkrar vi härmed:

 • att enheten, under hela garantiperioden, ska fungera felfritt enligt dess avsedda syfte och enligt bruksanvisningarna;
 • att vi på din begäran, om gjord inom garantiperioden, kommer på vår bekostnad att göra vad vi kan för att åtgärda defekter i enhetens funktion inom lagstadgat föreskrivna tidsfrister (observera att om din apparat släppts på marknaden av en leverantör av Hisenses begränsade garanti i ett annat land än det land där du lämnar in ditt garantianspråk, kan reparationen ta rimligt längre tid).

Garantin gäller för följande hushållsapparater under varumärkena Hisense, Gorenje, Asko, Mora, Atag, ETNA, Pelgrim, Körting, UPO, Fridgemaster:

 • större hushållsapparater,
 • tv-apparater,
 • mikrovågsugnar,
 • dammsugare,

Denna begränsade garanti gäller för apparater köpta i de europeiska länder som anges i dessa villkor, och är giltig i alla listade länder (om distributör eller återförsäljare av våra apparater i vissa länder tillhandahåller någon lokal utökad garanti för apparaten, är sådan garanti endast giltig för produkter som säljs av en sådan distributör eller återförsäljare i ett sådant land, och endast sådan distributör eller återförsäljare ska vara skyldig att lösa anspråk som uppstår till följd av en sådan utökad garanti).

Garantiperioden för din hushållsapparat är 24 månader. Garantiperioden inleds den dag då kunden köper produkten. Köpdatum anses vara den dag som anges på fakturan som utställs till kunden av återförsäljaren. Fakturan anses utgöra en del av villkoren, och är en förutsättning för eventuella garantianspråk.

Garantin gäller under följande villkor:

 1. Att produkten används av kunden för privat bruk i hemmiljö.
 2. Att produkten har installerats och använts enligt bruksanvisningen och eventuella separata installationsanvisningar som tillhandahållits av tillverkaren av produkten.
 3. Att produkten har anslutits till elnät och avlopp korrekt enligt respektive myndigheter och standarder. För gasdrivna produkter, måste dessa både installeras och LPG-konverteras av en behörig gastekniker.
 4. Att produkten inte har utsatts för felanvändning eller olyckor, eller har reparerats eller ändrats av någon annan än din servicetekniker (förutom för LPG-konvertering – se ovan).
 5. Om produkter ersätts enligt dessa villkor, kommer den nya produkten att täckas under den ursprungliga garantiperioden och kommer inte att omfattas av en ny garanti.
 6. Denna garanti är inte överförbar, och gäller endast för den ursprungliga köparen av produkten/produkterna.
 7. Att produkten inte används för kommersiellt bruk.

 

Garantireparationer utförs normalt hemma hos kunden. Utbetalning av eventuella returkostnader för att transportera produkten från kundens adress till serviceteknikern är endast möjlig efter överensstämmelse med serviceteknikern eller nedan angiven utställare av garantin.

Garantin täcker inte följande:

 

 1. Korrigering av installation av produkten.
 2. Borttagning eller ominstallation av en integrerad hushållsapparat före och efter servicetekniker.
 3. Reparationer av defekter som orsakas av användning som bryter mot avsedd användning.
 4. Reparationer av andrahandsprodukter eller produkter som används av många människor i gemensamma utrymmen.
 5. Åtgärder av normalt slitage som rimligen kan förväntas hos en produkt baserad på dess ålder, användning och användningsgrad.
 6. Instruktioner till kunden gällande korrekt användning av produkten.
 7. Ersättning av bostadens huvudsäkringar eller reparation av bostadens eldragning, VVS, avlopp eller gasförsörjning.
 8. Reparation av eventuella estetiska/kosmetiska defekter eller ersättning av förbrukningsdelar, såsom glödlampor, stickproppar, säkringar, kablar, filter och tillbehör, kontrollrattar, handtag, glas- och trådhyllor, lådor, gummislangar, dörrhyllor i plast och eventuella tillbehör som t.ex. bakplåtar och hyllor. Detta inkluderar eventuella delar som har blivit slitna, missfärgade eller skadade, inklusive skadade genom felaktig användning eller rengöring.
 9. Reparation av produkt på grund av kalk, mögel, smuts, fett, spill eller lukt.
 10. Reparation av defekter som orsakats av felaktig hantering och användning av produkten.
 11. Ökad ljudnivå hos produkten som orsakas av ålder utan att påverka produktens funktion.
 12. Reparation av mekanisk skada på produkten.
 13. Vibrationer, rörelser och ökad ljudnivå hos produkten som orsakas av felaktigt inställda fötter under produkten.
 14. Rensning av pumpen på en tvätt- eller diskmaskin.
 15. Reparation av skada som orsakats av översvämning, blixtnedslag, elektriska stötar eller svängningar, elektromagnetiska störningar, storm, extrema temperaturer, explosion, slag, korrosion, stöld eller stöldförsök.
 16. Buller, vibration eller ånga som uppstår ur maskinen under drift. Det inkluderar periodisk start och körning av ugnsfläktar, flödes- och avloppspump, ånga från tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och ugn.
 17. Vändbara dörrgångjärn på kyl- och frysskåp.
 18. Reparation eller byte av en spishäll på grund av flisor, repor, sprickor eller andra skador, orsakade av okända orsaker eller slipande rengöringsmedel, felaktig användning av redskap, felaktig form eller ojämn botten på redskap eller främmande partiklar mellan redskapet och hällens yta.
 19. Reparation eller annat ingrepp på produkten av någon annan person än en auktoriserad servicetekniker från leverantören utsedd av utställaren av garantin kommer att ogiltigförklara garantin.
 20. Installation av tredjepartsdelar i produkten kommer att ogiltigförklara garantin.
 21. Problem som orsakas av tredjepartsappar eller kompatibilitetsproblem på tv-apparater.

 

Denna garanti gäller endast för produkter som säljs som nya produkter, och gäller inte för produkter som marknadsförs som begagnade.

Vi ansvarar inte för några eventuella följdförluster eller förlust av användning medan apparaten repareras.

Om vår serviceleverantör skulle bedöma att produkten inte går att reparera eller att reparationen inte skulle vara ekonomiskt försvarbar, kan produkten ersättas enligt följande villkor:

 • Om din produkt har släppts på marknaden av Hisenses leverantör av den begränsade garantin i samma land som där du lämnar in ditt garantianspråk, kommer vår serviceleverantör att ordna med byte av produkten under garantiperioden.
 • Om din produkt släppts på marknaden av Hisenses leverantör av den begränsade garantin i ett annat land än där du lämnar in ditt garantianspråk, kommer denna garanti inte att omfatta ersättning av produkten. I sådana fall kommer vår serviceleverantör att tillhandahålla ett skriftligt intyg på att produkten inte kan repareras. Detta intyg kan du lämna till din återförsäljare och därigenom få produkten ersatt enligt garantin.

 

Vi reserverar oss rättigheten att:

 1. debitera kunden hela kostnaden för ett servicebesök och eventuella reservdelar, om kundens serviceärende inkluderar något av de ovan definierade fallen, och.
 2. Inspektera produkten innan eventuella åtgärder genomförs för ersättning/reparation.

 

Ingenting i denna garanti ska påverka några lagstadgade rättigheter du kan ha i tillämplig lagstiftning. Om någon bestämmelse i dessa garantivillkor skulle strida mot tillämplig nationell lagstiftning, ska lagstiftningen ha företräde.

Lista över länder där denna begränsade garanti för Hisense Europe gäller:

Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike

 

Leverantör av begränsad garanti för Hisense Europe i Gorenje Group Nordic är ansvarig.